home

Nasi Klienci

Przez lata działalności naszej firmy na rynku poligraficznym daliśmy się poznać jako partner solidny, profesjonalny i terminowy. Nasza oferta zawsze spełnia indywidualne wymagania naszych Klientów. Współpracujemy z Klientami wymagającymi, którzy cenią najwyższą jakość i doświadczenie, polskimi i zagranicznymi. W pełni wykorzystujemy nasze umiejętności, aby sprostać Ich oczekiwaniom. Dowodem na rzetelność naszych usług jest stała współpraca z takimi Klientami jak:

 

 • Polski Związek Piłki Siatkowej

 • Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

 • Muzeum Historyczne w Sanoku

 • Ministerstwo Sprawiedliwości

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

 • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

 • Narodowy Instytut Audiowizualny

 • Państwowe Muzeum Etnograficzne

 • Komisja Nadzoru Finansowego

 • Muzeum Powstania Warszawskiego

 • Muzeum Historii Katowic

 • Poczta Polska S.A.

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

 • Krajowy Ośrodek Badan i Dokumentacji Zabytków

 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim

 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

 • Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Firma l Oferta l Portfolio l Działy l Kalkulacje l Referencje l Nadruki l Kontakt

ul. Sokołowska 12a
01-142 Warszawa
Tel. (22) 632-83-52
Tel. (22) 631-30-50
Fax (22) 631-49-40
info@oficyna-drukarska.pl
zamow
kotlina
kotlina
kotlina
kotlina
kotlina